Računovodstvo vodimo  strankam kot so:

 1. majhna in mikro podjetja
 2. srednje velika podjetja
 3. samostojni podjetniki
 4. društva
 5. zasebniki ki imajo dopolnilno dejavnost

 

Na željo strank opravljamo finančne storitve ( elektronsko  poslovanje z banko-plačilo računov, pologi gotovine na banki, priprava  dokumentacije za kredite ).

Računovodske storitve  prvi del:

 1. Knjiženje prejetih in izdanih računov
 2. Knjiženje bančnih izpiskov in prilog
 3. Knjiženje blagajniškega dnevnika, blagajna prejemkov in  izdatkov
 4. Knjiženje izvedenih dokumentov iz pomožnih  knjigovodstev
 5. Obračun plač in izdelava obrazcev za plače
 6. Obračun prispevkov za zasebnike
 7. Obračun amortizacije opredmetenih in neopredmetenih  osnovnih sredstev
 8. Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 9. Izpis kartic, dnevnikov, odprtih postav in izkazov

Računovodske storitve  drugi del:

 1. Izdelava letnega obračuna plač-dohodnina
 2. Izdelava letnega obračuna plač obrazec M4, M8 za PIZ
 3. Izdelava obračuna davka od dobička  pravnih oseb
 4. Izdelava napovedi za obračun davka od dejavnosti za  zasebnika
 5. Izdelava vseh predpisanih bilanc in izkazov za poslovne  namene in javno objavo
 6. Izdelava medletnih izkazov uspeha za stranke po  dogovoru

 

Naš računovodski servis lahko za vas opravlja kompletno  vodenje, lahko pa nam prepustite v oskrbo samo določena področja. >